Plattelandvlees

Garantie’s van ons vers vlees, charcuterie, salades en gerechten

Labelwerking

Enkele jaren geleden is Plattelandsontwikkeling vzw opgehouden te bestaan. Deze vereniging beheerde de labels “Plattelandsvlees” en “Van Boer tot Bord”. Door het wegvallen van Plattelandsontwikkeling vzw hield ook de controlewerking rond beide labels op.

Enkele personen namen het beheer van beide labels over en wilde hieromtrent de controle activiteiten en het beheer terug opstarten. Er werd een nieuwe vzw opgericht, de lastenboeken werden verder uitgewerkt en er werden contacten gelegd met onafhankelijke controleorganisaties.

Maar ook hier sloeg de crisis toe. Om de kosten van onafhankelijke controle te dragen dienen er genoeg producenten en verkooppunten bereid gevonden te worden om toe te treden tot de vernieuwde organisatie en alzo voldoende financiële middelen bijeen te krijgen. Zonder genoeg leden en inkomsten kan de nieuwe vzw geen contracten afsluiten met onafhankelijke controleorganisaties om onafhankelijke controles uit te voeren en alzo een extra garantie te bieden aan de consumenten.

Daar er echter onvoldoende leden gevonden worden die zich willen aansluiten om een stevig platform uit te bouwen kan men deze verdere stap niet zetten.

Dit impliceert dus dat er geen sluitende garanties meer kunnen gegeven worden naar de geslotenheid en het naleven van de lastenboeken binnen het alternatieve circuit. We werken nog steeds samen met dezelfde boeren en verkopen nog steeds vlees, enkel van dezelfde producenten dan toen met het gesloten circuit. De boeren en wij staan nog steeds achter onze producten, maar een onafhankelijke controle is er momenteel niet meer bij en daarom hebben wij eerlijkheidshalve de labels van onze producten verwijderd.

van-de-weyer-slager-vlees-ambacht-logoWe hopen en werken er nog steeds aan om een onafhankelijke controle rond te krijgen maar dit kan enkel maar gerealiseerd worden door voldoende verkooppunten en producenten bereid te vinden mee in dit project te stappen.

Producten van het vroegere “Plattelandsvlees” en van “Van Boer tot Bord”, waar wij nog steeds 100% achter staan, alsook onze producten uit eigen ambachtshuis krijgen van ons op het prijskaartje de groene driehoek “Vlees Ambacht”

Peter Van de Weyer

Overheerlijke producten, niet met industriële mixen vervaardigd, maar met eigen kruidenmengelingen.